FOODservINSPIRe

Formålet med FoodServ-inSPIRe er at optimere udnyttelsen af fødevarer og energiressourcer, øge kvaliteten af madoplevelsen og ernæringsindsatsen på sygehus. Det skal ske med henblik på at skabe bedre patientoplevelser, øget sundhedsfremme, bedre ressourceudnyttelse, øget omkostningseffektivitet og øget behandlingseffektivitet.

FoodServ-inSPIRe vil i samarbejde med fødevare og udstyrsleverandører skabe innovation gennem et konkret forsknings- og udviklingsarbejde i tilknytning til et eller flere af de nye danske supersygehuse med fokus på følgende områder:

  1. Intelligent anvendelse af IKT til optimering af dataudnyttelse og bedre styring af fødevare og måltidstrømme gennem samkøring, udnyttelse og modellering af ernæringsrelaterede patientdata, fødevare- og procesdata baseret på Just Enough (JE) princippet
  2. Udvikling af madkoncepter baseret på oplevelsesrige fødevarer fra lokalområdet og udvikling af ernæringsoptimerede måltids- og snack produkter med henblik på at øge energiindtag
  3. Energi og procesoptimering i CPU og satellitkøkkener
  4. Brugerrettet design af spise koncepter og omgivelser for såvel patienter, ansatte og pårørende

Nye Sygehuse - nye madtraditioner

Megabyggerier er en oplagt mulighed for at gentænke køkkenet, maden og spisningen og opnå mindre madspild og bedre ernæring

Baggrund for projektet

Danske sygehuse lider under et meget stort madspild og underernæring er udbredt blandt patienter. Underernærede patienter 50% dyrere end almindelige patienter på grund af komplikationer (Rasmussen 2006). Komplikationer omfatter svækkelse af immunforsvaret, infektioner, dårligere sårheling, øget risiko for liggesår, langsom mobilisering, nedsat respirationsevne samt ringere effekt af genoptræning (Sundhedsstyrelsen 2003). Der produceres dagligt op mod 100,000 måltider til en værdi af 1 milliard kroner årligt ikke bare til patienter men tillige til pårørende og personale på de danske sygehuse. En betydelig del af denne mad ender imidlertid ikke som ernæring men som madspild. Samtidig er uhensigtsmæssige spisemønstre som følger af skiftende arbejdstider og steder et betydeligt problem for de ansatte.

Produktion af sygehusmad har ikke bare store økonomiske omkostninger, men har en betydelig indvirkning på miljøet gennem de indkøbsvalg der træffes og gennem den logistik og forarbejdning af råvarerne der vælges. Ikke mindst energi og vand forbrug i såvel de store centrale catering produktionsenheder (CPU's) som i de mindre decentrale satelit foodservice enheder på afdelingerne har betydelig miljømæssige konsekvenser. Processering i danske sygehuskøkkener skønnes at belaste klimaet med over 200 tons CO2 dagligt og at forbruge 0.21-1012Wh el energi og 3,2-109 liter vand. (Buhl, Frandsen & Mikkelsen, 1992 and Mikkelsen, 1998).

På trods af at sygehus foodservice sektoren ikke har haft tradition for at udnytte evidens- og forskningsbaserede metoder i samme grad som det gælder indenfor det medicinske behandlingsområde, så er der et stort potentiale i at optimere ressourceudnyttelsen og opgavevaretagelsen når det gælder mad på sygehus.

 

 

Om projektet FoodServInspire

Contact