OMIC - Research & evaluation (in danish)

Last modified: 11.10.2015

Dette projekt er forskningen bag og en evaluering af OMIC (Overskudsmedarbejdere i Coop). Det ønskede resultat er at intervention implementeret i Coop forankres blandt medarbejderne og at de derved vedligeholder den nye sunde adfærd.

I FOMIC anses en sund arbejdsplads som en kombination af muligheden for at træffe sunde beslutninger i arbejdstiden og en positiv overordnet sundhedsstatus hos medarbejderne. Selve sundhedsstatussen bliver i dette projekt beskrevet af medarbejderne selv og inkludere deres egen opfattelse af både den fysiske og psykiske sundhed.
Baseline og follow-up målingerne skal laves ud fra triangulering. I dette projekt benyttes spørgeskema, gruppeinterview og observation. Resultatet er baseline målingen vil danne grundlag for den sundhedsfremmende intervention. Der ligges vægt på medarbejderinvolvering. Begrundelsen for dette er, at det motiverer dem til at deltage mere aktivt i interventionen og giver dem en form for ejerskab over interventionen og dermed deres egne sundhedsvalg. Efter interventionens afslutning skal follow up målingerne bearbejdes og sammenlignes med baseline målingerne. FOMIC indeholder en evaluering af OMIC. Denne evaluering bygger på tre forskellige teori, der bygger på individ, gruppe og organisations niveau. Det overordenen formål med FOMIC er at belyse hvorledes en sundhedsfremmende intervention kan forankres på en arbejdsplads.

Om Forskning bag og evaluering af OMIC

Projektperiode: 01/12/2010 - 01/12/2013

Se projekt i AAU's forskningsdatabase (VBN)

Kontakt

Prioritized staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/