Food for work (in danish)

Projektet ønsker at udvikle sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen på to forskellige arbejdspladser. Den ene er et garageanlæg for buschauffører og den anden hos hjemmehjælpere. Arbejdets tilrettelæggelse på begge arbejdspladser deler en række karakteristika såsom udkørende funktioner, høj grad af alene arbejde, skiftende arbejdstider m.v., hvilket gør traditionelle sundhedsfremmende tiltag i forhold til mad som f.eks. sund kantinedrift svært implementerbare. Derfor søger projektet i samarbejde med arbejdspladserne, via inddragelse og aktiv involvering af medarbejdere og ledere, at udvikle og implementere virksomme sundhedsfremmetiltag. Helt centralt ønsker projektet at undersøge om pædagogiske metoder – mere specifikt handlekompetence som teori og metode, kan danne grobund for virksomme sundhedsfremme tiltag på arbejdspladsen.

Om projektet Integreret sundhed på arbejdspladsen

Projektperiode: 01/12/2010 - 01/12/2013

Se projekt i AAU's forskningsdatabase (VBN)

Kontakt

Prioritized staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/