Breakfast club in vocational schools (in danish)

Last modified: 30.09.2015

Erhvervsskolerne i Danmark kæmper for at reducere fravær og frafald blandt deres studerende. I den henseende er frafaldet blandt studerende på de erhvervsfaglige uddannelser, særligt på tekniske skoler højere end de er på danske gymnasier. Det høje frafald udgør et potentielt samfunds problem. Et andet vigtigt problem er, at unge mennesker ofte springer morgenmaden over sammenlignet med børn. Ydermere er unges valg af morgenmad ofte mindre sund og de spiser ikke nok fuldkorn i forhold til den anbefalede mængde.

Formål

PhD studiets hypotese er om servering af fuldkorns morgenmad til studerende på tekniske skoler kan ændre deres madvaner, fravær, frafald, indlæringsevner og koncentration.

Denne PhD afhandling består af en intervention, hvor studerende får fuldkornsmorgenmad. Interventionsskolerne bliver sammenlignet med kontrolskoler og desuden sammenlignes baseline målinger med målinger efter interventionen. Den anden del af PhD’en omhandler et studie af gennemførligheden af ”Morgenmads klubben”. Herunder vil barrierer, motivations faktorer og en SWOT-analyse blive afdækket så vidt muligt. Et vigtigt omdrejningspunkt i denne del er cost-benefit-analysen.

deltagere

Projektdeltager Ph.d.-studerende Camilla Berg Christensen og professor Bent Egberg Mikkelsen. 

Partnere

PhD’en er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Fuldkornspartnerskabet, Kræftens Bekæmpelse og Fødevarestyrelsen.

Om projektet Morgenmadsklubben

Projektperiode: 01/12/2010 - 01/12/2013

Se projekt i AAU's forskningsdatabase (VBN)

Kontakt