Development of sustainable local food systems, food education and citizenship through school (in danish)

Etableringen af et samarbejde mellem lokale fødevareleverandører, landmænd og skoler kan medvirker til både at mindske fødevarernes transport - og dermed klimabelastning -, støtte det lokale fødevareerhverv samt skabe mulighed for læring og maddannelse hos børn med afsæt i sundhed og bæredygtighed – og læring fra jord til bord om maden.

Projektet er et aktionsforskningsprojekt som, gennem et samarbejde i en kommune med skoler, lærere og lokale leverandører og producenter, har til formål at gennemføre et forløb i skolerne for derigennem at fremme elevernes maddannelse og forståelse for bæredygtighed gennem forsyningen af lokal mad i skolen. I samarbejdet med skolerne undersøges mulighederne i en integration af lokal mad i skolen og læring herom i teori og praksis, ved at inddrage eleverne i forskellige aktiviteter om mad fra jord til bord, f.eks. ude hos producenterne, i deltagelsen i madlavning, hvor udvikling af erfaringer med maden og sanser kommer i spil, og andre aktiviteter udviklet i samarbejde med lærere og elever.

Konkrete aktiviteter søges udviklet i samarbejde med institutionernes lærere og ledelse men med fokus på aktiv involvering og medbestemmelse blandt eleverne såvel i undervisningen som i de forskellige aktiviteter i skole- eller fritidsordning. Omdrejningspunktet i de forskellige undervisningsforløb er, at der er fokus på elevernes egen problembaseret læring gennem undersøgelser af emner, problemer, løsninger og visioner omkring maden. Projektet tager afsæt i Fælles målene for hjemkundskab og med tværfagligt perspektiver indenfor natur/teknik, biologi og samfundsfag.

Om projektet Udvikling af bæredygtige lokale fødevaresystemer, maddannelse og medborgerskab gennem skolen

Projektperiode: 01/12/2010 - 01/12/2013

Se projekt i AAU's forskningsdatabase (VBN)

Kontakt

Prioritized staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/