Undurn - New Nordic Food for Youth at School (in danish)

Fokus på det nordiske køkken

Det nordiske køkken har for alvor fået opmærksomhed de seneste år. En række af Nordens førende kokke er igennem de senere år kommet med deres bud på hvad den Nordiske Mad egentlig er. Men hvordan kan det oversættes til en skole sammenhæng? Dette har en nordisk projektgruppe arbejdet med at give et svar på.

Undurn - det gamle nordiske navn for måltid - har givet navn til dette projekt. Projektet samlede en nordisk faggruppe med forskere og praktikere inden for mad og pædaogik på skolen med henblik på at udforske de nordiske råvarer og de nordiske værdiers potentiale, når det gælder mad, ernæring og dannelse i skolen.
Projektets mål har været at vise, at det kan lade sig gøre at få sat den nordiske mad på skoleskemaet og ind i madforsyningen på skolen. Der er udviklet et værdisæt, samt et idékatalog til skolerne.
De to danske skoler Vangeboskolen og Værebroskolen har som de første prøvet de fælles idéer af.
Projektet, der blev støttet af Nordisk Ministerråds program for Ny Nordisk Mad, bygger grundlæggende på antagelsen om at de lokale nordiske råvarer kan danne et godt udgangspunkt for en sund levevis.

Projektet New Nordic Food for Youth at School

Udgangspunktet for projektet New Nordic Food for Youth at School er at se på nyorienteringen af mad og ernæring på skolen, og at inddrage hverdagslivsperspektivet. På den baggrund blev der via fokus gruppeinterviews, undersøgt hvordan skolebørn tænker om maden og måltidet.

Hvad er måltidet for dem, og har det en nordisk dimension?

En identitet på linje med Middelhavskøkkenet, det indiske, det mellemøstlige eller noget helt tredje? Til det formål har den fællesnordiske arbejdsgruppe bag projektet lavet en platform for nordisk mad og måltidsværdier, og med den som skabelon har arbejdsgruppen samlet et forslag til et tematisk pædagogisk forløb målrettet mellemskolebørn. Et tematisk forløb der gerne skulle kunne sætte gang i børns tanker og ideer til en ny mad og måltidsidentitet.

Projektet blev startet ved at samle en række fagfolk til et seminar i København i oktober 2007, hvor der blev formuleret et sæt af værdier med inspiration fra det såkaldte Århus-charter, men set i et børne- og hverdagslivsperspektiv. På den baggrund blev et idékatalog udarbejdet og skolelærere blev interviewet med henblik på at kunne gennemføre det tematiske forløb i foråret 2008 på Vangeboskolen. På Vangeboskolen har man en såkaldt Madstation, hvor hver klasse fra 3. til og med 7. klasse i tre uger har ansvaret for at deres kammerater kan købe en god frokost.

Efter det tematiske forløb blev der gennemført fokusgruppe-interview med børnene: Til sidst blev der udarbejdet et udkast til et nordisk mad- og måltidscharter set i et skoleperspektiv.

Idékataloget er udarbejdet med henblik på at inddrage det nordiske madperspektiv i skolens undervisning ved et let og tilgængeligt materiale med korte og præcise forslag til aktiviteter, der kan være til inspiration for læreren til elever i 4-6. klasse. Aktiviteterne kan indgå i en temauge, men kan også anvendes enkeltvist. Aktiviteterne er inddelt efter, om de foregår i klassen, udenfor klassen eller på skolen og efterfølges af relevante links, hvor læreren kan få yderligere oplysninger om aktiviteten.

Hvad med den daglige mad på skolen og hvad med børnene?

Flere og flere børn vokser op med manglende maddannelse og færdigheder når det gælder om at vælge og tilberede mad. Overalt i det offentlige rum er færdigmadsløsninger, fastfood, food on the go, street foods og fingerfoods parat til at tilbyde os mad på alle tider af døgnet. Det sker samtidig med at forekomsten af fedme og overvægt blandt børn stiger – en udvikling der hænger nøje sammen med usunde spisevaner.

Det er derfor ikke overraskende, at der er en stor interesse for initiativer, der kan fremme sundere kost og livsstilsvaner blandt børn og unge, samt at skolen er kommet i fokus som et godt sted at sætte ind med nytækning. Skolen er således et sted hvor der både foregår læring og spisning, og hvor der er gode muligheder for nyorientering.

Det er denne nyorientering vi vil ser nærmere på i projektet New Nordic Food for Youth at School. For selvom de nordiske lande har deres helt egne traditioner for at servere og undervise om mad i skolen, så er der alligevel en række fællestræk: Råvarerne, ønsket om at fremme det sunde og det bæredygtige, de lokale råvarer, de designmæssige rammer etc. er således nogle af lighederne.
 

Om Undurn Projektet

Projektperiode: 01/10/2007 - 01/07/2008

Se projekt i AAU's forskningsdatabase (VBN)

KontaKt

Prioritized staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/