EcoNutrition

Last modified: 30.09.2015

Øget forbrugerbevidsthed

Forbrugerne bliver mere og mere bevidste om fødevarernes betydning for miljø- og klimabelastning, ligesom for deres sundhed. Med den stigende bevidsthed om disse ret komplekse og væsentlige emner, stiger behovet for information der kan hjælpe forbrugerne med at tage oplyste beslutninger omkring deres fødevarevalg.

Formål

EcoNutrition projektet har til hensigt at teste en mobil app (FoodPal), der leverer integrerede ernærings- og klimaprofiler på de retter som er tilgængelige i arbejdspladskantiner. Idéen er at se, om forbrugernes valg ændrer sig når de får informationen leveret lige ved valgsituationen, og også at teste om der er en forskel på deres valg afhængigt af den type information de får.

Eksperimentet og dataindsamling fandt sted på to arbejdspladskantiner i Københavns området: ITU (IT Universitetet) og DTU (Danmarks Teknologisk Universitet). I fire uger skulle forsøgsdeltagerne bruge FoodPal og modtage enten ernærings- og klimaprofiler på dagens to varme retter, eller kun ernæringsprofiler på dem. 

Om projektet EcoNutrition

Projektperiode: 01/09/2010 - 31/08/2011

Se projekt i AAU's forskningsdatabase (VBN)

Contact

Prioritized staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/