EVIUS - Evaluation of interventions towards young people in school food programs (in danish)

Der er i samfundet en stigende bekymring for børn og unges kostvaner og specielt deres muligheder for at få en tilstrækkelig varieret og lødig kost, da fraværet af dette medfører øget risiko for udvikling af overvægt.

På den baggrund er der stor interesse for strategier, som kan fremme sunde kostvaner hos børn og unge, og skolen har på få år opnået status som den foretrukne arene og udgangspunkt for sådanne tiltag. Disse tiltag omfatter primært implementeringen af skolemadsordninger, men omfatter også i nogle tilfælde pædagogiske initiativer på skolen.

Med tildeling af støtte fra forsøgspuljen fra FødevareErhverv til gratis skolemad på skoler i en periode, opstod der en mulighed for at øge interessen for skolemadstilbuddene og gratisperioden betød også at brugen blev øget betydeligt. Med puljen blev der samtidigt åbnet mulighed for at sammenligne allerede etablerede skolemadsordninger med nye ordninger.

Projekt EVIUS benyttede denne mulighed til at bedømme såvel de eksisterende, som de nye ordningers forankring og holdbarhed på længere sigt. Samt til at undersøge skolemadsefterspørgslens prisfølsomhed og generelle økonomi.

Formål

Formålet med projekt EVIUS har således været at foretage en evaluering af indførelse og drift af skolemad ved forskellige skolemadskoncepter, som blev etableret med økonomisk støtte fra FødevareErhverv.

En del af formålet har derudover været at foretage en procesevaluering af udvalgte procesparametre i gængse typer skolemadsordninger, samt at analysere sammenhængen mellem rammebetingelser og udbud af fødevarer.

Indhold

I projektet blev gennemført såvel en evaluering på udvalgte effektmål og derigennem en vurdering af kostindtag, rammer for læring, elevdeltagelse, prisfølsomhed og forankring ved skolemadsordninger.

Ligeledes blev der foretaget en evaluering af forankringsmæssige forhold efter afslutningen af forsøgspuljens projekter.

Samlet afspejler evalueringen den aktuelle spændvidde i de spørgsmål, der knytter sig til spørgsmålet om skolemad i Danmark og evalueringen har benyttet sig af såvel kvantitative og kvalitative metoder.

Evalueringen har primært haft til hensigt at anskue forsøgspuljen for skolemad som en intervention, men har dog samtidig i mindre grad haft mulighed for selv at intervenere.

Sammendrag af resulterne kan læses i evalueringsrapporten 'Projekt EVIUS - sammenfattende rapport'.

Om projekt Evius

Contact

Staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/