Foodtura

Formålet med Foodtura er at udnytte integration af fødevare- og patient relaterede data til at øge produktivitet og ressource udnyttelse og forbedre patientoplevelsen og dermed højne opgavevaretagelsen indenfor den offentlige forplejning med særlig fokus på sygehus. Det skal ske gennem at forbedre det eksisterende datagrundlag for næringsstoffer med data for fødevarernes klimaeffekter samt forbedre køkkenernes beslutningsgrundlag når det gælder indkøb af økologiske og regionale/lokale fødevarer.

Foodtura vil desuden forbedre ressoruceudnyttelsen ved at udvikle et modul for rutinemæssig monitorering af kostindtag og det dertil relaterede madspild på decentrale afdelinger på sygehus. Projektet løber fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014. og ledes af Anova Data A/S med BDO, Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling (IFAU) og AAU-MENU/Aalborg Universitet som samarbejdspartnere.

Foodtura partnere

  • Anova Data A/S
  • BDO Kommunernes Revision
  • Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling (IFAU)
  • AAU-MENU/Aalborg Universitet

Om projektet Foodtura

Contact

Staff list

Staff lists are temporarily unavailable. We are working on a solution. For the time being, employees can be searched for here: https://vbn.aau.dk/en/persons/