DIMS på innovationsseminar i Region Midtjylland

Kan de offentlige indkøb og maden til de mange blive én af motorerne i udviklingen af den lokale fødevareøkonomi?

Last modified: 04.02.2015

Regional fødevareforsyning og intelligente teknologier til bedre opgavevaretagelse i den offentlige forplejning var på programmet på Region Midts konference den 23. januar i Foulum. FoodServInSPIRe og DIMS'en var med i det oplæg til debat som Bent Egberg Mikkelsen deltog med. Mødet havde til formål at se på hvordan alle berørte parter i et tæt samarbejde sikrer de bedste rammer og betingelser for udviklingen i det lokale fødevareerhverv herunder hvordan de offentlige måltider kan bruges som en driver for den lokale erhvervsudvikling indenfor fødevareerhvervet.Du kan se mere om mødet og Bent Egberg Mikkelsens præsentation her

News from FoodServinspire