AAU logo

FoodScape Lab STUDIER

FoodScapeLab er fødevare- og ernæringsforskernes laboratorium for studiet af forbrugernes adfærd i mad og måltidssituationer. Den slags studier har gennemgået store forandringer over de seneste år. Spørgeskemaer, interviews og  selvrapportering er blevet afløst af intelligente, personbårne, IKT baserede teknikker. På AAU har forskerne over de seneste år haft held til at udvikle og teste en række intelligente anvendelser af små enheder og kombinere dem med store data. Det er forskere fra fødevare og medieteknologiområdet der med assistance fra studerende på såvel de Integrerede Fødevare Studier (IFS), Medialogy og AAU’s forskeruddannelsesprogram, i fællesskab har udviklet de nye teknikker. Foodscapelab indgår i EU forskningsprogrammet Richfields som bl.a. undersøger hvad laboratorie skabte data kan bruges til i studiet af ernæringsadfærd.  Udover forskerne bag Foodscapelab har også forskere fra Multisensory Lab og Visual Analysis of People Lab deltaget i udvikling af teknikkerne.

Litteratur om Foodscapelab

Ofei, K. T., Holst, M., Rasmussen, H. H. & Mikkelsen, BE Effect of meal portion size choice on plate waste generation among patients’ with different nutritional status – An investigation using Dietary Intake Monitoring System (DIMS). Appetite, 2015

Mikkelsen, BE & Dobroczynski, M. The potential of the Intelligent Buffet in measuring food intake in a laboratory setting. Proceedings of Measuring Behavior 2014, Wageningen, The Netherlands, August 27-29, 2014 (Paper 60).  Editors: A.J. Spink, L.W.S. Loijens, M. Woloszynowska-Fraser & L.P.J.J. Noldus.  www.measuringbehavior.org

Mikkelsen, BE Lyseen, AK; Dobroczynski, M  & Hansen, HS. Behavioural Nutrition & Big Data: How Geodata, Register Data & GPS, Mobile Positioning, Wi-Fi, Bluetooth & Thermal Cameras Can Contribute to the study of human food behavior by Proceedings of Measuring Behavior 2014, Wageningen, The Netherlands, August 27-29, 2014 (Paper 60).  Editors: A.J. Spink, L.W.S. Loijens, M. Woloszynowska-Fraser & L.P.J.J. Noldus.  www.measuringbehavior.org

Andersen, M; Brisson, P; Hald, P;  Godtfredsen, D; Serafin, S &  Mikkelsen, BE. Validation of a Virtual Reality Tool to Test Consumer Response in Supermarket Settings by. Proceedings of Measuring Behavior 2014, Wageningen, The Netherlands, August 27-29, 2014 (Paper 60).  Editors: A.J. Spink, L.W.S. Loijens, M. Woloszynowska-Fraser & L.P.J.J. Noldus.  www.measuringbehavior.org

Cekatauskaite, V; Kwebiiha, PF; Lindum, J; Pawlowski, KD; Sørensen, JR; Vejlund, C; Vilhelmsen, S. & Mikkelsen, BE. Designing a Healthy Supermarket Checkout Aisle Proofing the concept of Virtual Food Choice Simulator, Proceedings from ICCAS 2015, Montclair University, NJ

Gade, R. Taking the Temperature of Sports Arenas – Automatic Analysis of People. PhD thesis. November 2014.
Mikkelsen, BE. (2011). Images of foodscapes. Perpectives in Public Health

Mikkelsen, BE;  Dobroczynski, M; Gade, R.  Ofei, KO; Pawlowski, KD & Serafin, S. Forskere vil tracke forbrugernes adfærd. Videnskab.dk http://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-vil-tracke-forbrugernes-adfaerd

Mikkelsen, BE; Dobroczynski, M; Gade, Serafin, S; Pawlowski, KD. Små dimser med store potentialer. Levnedsmiddelbladet. 2015 ; (9), 28. september 2015. s. 76. http://mo.infomedia.dk/ViewPDFlauncher.aspx?Dockey=LVM\2015\09\28\e5391511.xml&UrlID=6b1166c7-0e52-4fb3-bb32-3c88e33110fe